IKLAN BERBAYAR

Sunday, April 12, 2009

ALLAH SEBAGAI PENOLONG

Saudara,
Yang dapat membantu kita untuk ltu adalah "taqwa kepada Allah", baik ketika
sendiri mahupun di tengah keramaian, juga "yakin akan janji Allah", yang tiada
keraguan di dalamnya.

"Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan
mengerjakan amal-amal shalih bahwa Dia sungguh sungguh akan menjadikan mereka
berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum
mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah
diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka,
sesudah mereka berada dalayn ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap
menyembah~Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku.
"(An-Nur:; 55)

Di samping itu, kita harus membekali diri dengan ikatan kasih sayang yang
mendalam untuk meneguhkan hati dan mengokohkan pijakan bersama Kitabullah dan
syariat Allah yang jelas.

Untuk kefakiran kukenakan pakaian kebesaran
Untuk kesabaran kupilin tali yang panjang
Aku bersabar kerana tekad, bukan kerelaan
Dan kubangun dakwahku, generasi demi generasi

Allah swt. berfirman,
"Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian
dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negeri kalian) dan bertaqwalah kalian kepada Allah supaya kalian beruntung." (Ali Imran: 200)

No comments:

Post a Comment